ΒΑΖΑ

ΒΑΖΑ

Στις τιμές περιλαμβάνονται και τα πώματα

ΒΑΖΑ                                             ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ                                ΠΩΜΑ
40cc                                                      192                                            Φ43
105cc                                                    112                                            Φ53
105cc                                                    112                                            Φ53
212cc                                                     75                                             Φ63
370cc                                                     24                                             Φ63
380cc                                                     36                                             Φ82
720cc                                                     12                                             Φ82
1000cc                                                   12                                             Φ82
1500cc                                                    9                                              Φ82
2500cc                                                    9                                             Φ100
4250cc                                                    6                                             Φ100