ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΚΤΙΒΟΖΙΝΗ Για κηπευτικά

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΚΤΙΒΟΖΙΝΗ Για κηπευτικά

2.94

•ΝPK 2-0-20 +25%ο.ο.
•Σε κόκκο Minigran για ομοιόμορφη διασπορά
•Ιδανική για βλαστική λίπανση
•Άμεσα αποτελέσματα

ΣΥΣΚΑΥΑΣΙΑ:
400g

2Kg

ΑΝΑ:
24
8