ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΚΤΙΒΟΖΙΝΗ Για μεταφυτεύσεις

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΚΤΙΒΟΖΙΝΗ Για μεταφυτεύσεις

2.94

•ΝPK 4-16 +15% ο.ο.
•Σε κόκκο Minigran για ομοιόμορφη διασπορά
•Ιδανική για βλαστική λίπανση
•Άμεσα αποτελέσματα

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

400g

ΑΝΑ:
24