ΚΟΑΠ: €737 χιλιάδες στον Οινοποιητικό κλάδο

ΚΟΑΠ: €737 χιλιάδες στον Οινοποιητικό κλάδο

Με έμφαση στον «Πράσινο Τρύγο»

Ποσό ύψους €737,091.32, το οποίο προήρθε 100% από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατέλαβε ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) στον Οινοποιητικό Κλάδο, ενθαρρύνοντας έτσι την επενδυτική δραστηριότητα μέσω της παροχής στήριξης για υλικές ή άυλες επενδύσεις σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας, υποδομές οινοποιίας ή/και εμπορίας οίνων. Αυτές οι επενδύσεις αναμένεται να βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις των επιχειρήσεων και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα στον κλάδο,ειδικά σε μία περίοδο πανδημίας,
αλλά και κλιματικής αλλαγής. «Πρόκειται για ένα μέτρο ανέγερσης νέων οινοποιών και εκσυγχρονισμού των υφιστάμενων. Είναι ένα από τα μέτρα που αφορούν άμεσα τον αμπελοοινικό τομέα και συγκριτικά με τα προηγού μενα χρόνια το ποσό είναι μειωμένο. Αυτό γιατί φέτος δώσαμε έμφαση στον Πράσινο Τρύγο λόγω των θεμάτων που δημιούργησε η πανδημία», ανέφερε στο Retail ο Προϊστάμενος του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης & Κοινών Οργανώσεων Αγοράς, Ελευθέριος Δημητρίου. Συμπλήρωσε δε ότι φέτος δόθηκαν €2 εκατομμύρια για
τον «Πράσινο Τρύγο», ενώ χρήματα θα δοθούν, μεταξύ άλλων, και για την αναδιάρθρωση του αμπελώνα, δίνοντας έμφαση στις τοπικές ποικιλίες οι οποίες είναι ανθεκτικές στις καιρικές αλλαγές. Ο κ Δημητριάδης εξήγησε ότι το μέτρο ΕΠΣΑ 3α – Ενθάρρυνση της Επενδυτικής Δραστηριότητας και Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας στον Οινοποιητικό Κλάδο είναι μέρος του ετήσιου προϋπολογισμού της Ε.Ε για τον τομέα, ύψους €4,465,000.

Πηγή: Retail 05/10/2021
Photo: flash.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *