ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΛΗΜΑΤΑΡΙΑΣ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΛΗΜΑΤΑΡΙΑΣ

Category:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

  • Τρίστομο 32mm (1 1/4) γαλβανιζε
  • Τετραστομο 32mm (1 1/4) γαλβανιζε
  • Πενταστομο 32mm (1 1/4) γαλβανιζε
  • Γωνια 32mm (1 1/4) γαλβανιζε
  • Φλάτζα τοίχου 32mm (1 1/4) γαλβανιζε
  • Φλάτζα πατώματος 32mm (1 1/4) γαλβανιζε
  • Ένωση 32mm (1 1/4) γαλβανιζε
  • Tαφ 32mm (1 1/4) γαλβανιζε
  • Τρίστομο γωνιακό 32mm (1 1/4) γαλβανιζε