ΣΥΡΜΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΟ ΠΡΑΣΙΝΟ

ΣΥΡΜΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΟ ΠΡΑΣΙΝΟ

Category:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

  • 3,00mm (11 κωσζ)
  • 2,50mm (12 κωσζ)
  • 1,40mm (17 κωσζ)