Ψεκαστικά Συγκροτήματα Ηλεκτρικά σε βάση με Αντλία Hyundai

Ψεκαστικά Συγκροτήματα Ηλεκτρικά σε βάση με Αντλία Hyundai

Τιμή BAR ΛΙΤΡΑ/ ΛΕΠΤΟ HP
€305,50 40 22 2HP/220V MEC 90
€352,00 40 36 3HP/220V MEC 90