17-44-0+Τ.Ε Φωσφορική ουρία

17-44-0+Τ.Ε Φωσφορική ουρία

Category:

• Πλήρως υδατοδιαλυτό λίπασμα
• Εμπλουτισμένο με ιχνοστοιχεία σε χηλιή μορφή
• Κατάλληλο για αλκαλικά εδάφη διότι είναι απαλαγμένο από χλώριο και έχει χαμηλό pH

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
25kg