Θειική Αμμωνια 21-0-0

Θειική Αμμωνια 21-0-0

Category:

ΣΥΣΤΑΣΗ:
Ολικό άζωτο : 21% (Αμμωνιακό)
Υδατοδιάλυτο τριοξείδιο του θείου (SO3) : 60%
Κρυσταλλικό αζωτούχο λίπασμα που συνιστάται για αζωτούχα εδάφη μιας και το θείο που περιέχει οξυνίζει το έδαφος με αποτέλεσμα να αυξάνει την διαθεσιμότητα του φωσφόρου και των μικροθρεπτικών στοιχείων (σίδηρος, ψευδάργυρος κτλ)
Περιέχει άζωτο σε αμμωνιακή μορφή – σταθερό άζωτο χωρίς να υπάρχει κίνδυνος για απόλυες έκπλυσης .

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:
Χρησιμοποιείται κυρίως στην βασική λίπανση και είναι κατάλληλο για όλες τις καλλιέργειες.