34,5-0-0 Νιτρικη Αμμωνία

34,5-0-0 Νιτρικη Αμμωνία

Category:

• Ammonium Nitrate
• Πλήρως υδατοδιαλυτό λίπασμα

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
25kg