46-0-0 ΟΥΡΙΑ

46-0-0 ΟΥΡΙΑ

Category:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Κοκκώδης ουρία ενισχυμένη με τον παρεμποδιστή ουρεάσης AGROTAIN με μηδενικές απώλειες αζώτου λόγω εξαέρωσης. – Αντίθετα η κοινή ουρία έχει απώλειες τουλάχιστον 30% λόγω εξαέρωσης. Σε αντίθεση με την κοινή ουρία δεν αυξάνει το pH του εδάφους και διευκολύνει την απορρόφηση του φωσφόρου και των ιχνοστοιχείων από το έδαφος. Παρέχει ομαλή και παρατεταμένη θρέψη σε άζωτο σε αντίθεση με τα κοινά αζωτούχα λιπάσματα.Δυνατότητα για εφάπαξ επιφανειακή εφαρμογή, χωρίς ενσωμάτωση.

Οικονομία στο λίπασμα: –30% λιγότερα κιλά λιπάσματος σε σχέση με την κοινή ουρία ή την απλή ουροθειϊκή.
-Έως 50% λιγότερα κιλά λιπάσματος σε σχέση με την νιτρική αμμωνία, ασβ. νιτρική αμμωνία, νιτροθειϊκή κ.α

ΣΥΣΤΑΣΗ: Ολικό άζωτο: 46% 100 % υδατοδιάλυτο Το ουρικό άζωτο είναι 100% ενισχυμένο με τον παρεμποδιστή ουρεάσης AGROTAIN

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Ιδανικό για επιφανειακή λίπανση.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: •Εφαρμόζεται σπαρτό με το χέρι ή με λιπασματοδιανομέα. •Κατάλληλο λίπασμα και για υδρολίπανση.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: Ακριβής δοσολογία προκύπτει μετά απο εδαφοανάλυση και φυλλοδιαγνωστική. Ζητείστε πάντα την γνώμη τοπικού γεωπόνου.