ΔΙΚΤΥΩΤΟ ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ

ΔΙΚΤΥΩΤΟ ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ

Category:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

  • 1000 Χ 50 Χ 1,90mm (40” X 2” X 14 κωσζ)
  • 1150 Χ 50 Χ 1,90mm (46” Χ 2” Χ 14 κωσζ)
  • 1450 Χ 50 Χ 1,90mm (57” X 2” X 14 κωσζ)
  • 1750 Χ 50 Χ 1,90mm (69” X 2” X 14 κωσζ)
  • 2000 Χ 50 Χ 1,90mm (80” X 2” X 14 κωσζ)
  • 2100 Χ 50 Χ 1,90mm (82,5” Χ 2” Χ 14 κωσζ)

Σε ρολό των 23 μέτρων