ΕΞΑΓΩΝΟ ΠΛΕΓΜΑ

ΕΞΑΓΩΝΟ ΠΛΕΓΜΑ

Category:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

  • 1000 Χ 13 Χ 0,90mm (40” Χ 1/2 Χ 22 κωσζ)
  • 1500 Χ 13 Χ 0,90mm (60” Χ 1/2 Χ 22 κωσζ)

Σε ρολο των 45,5 μετρων