Διογκωμένη Άργιλος DCM 10 LT & 40 LT

Διογκωμένη Άργιλος DCM 10 LT & 40 LT

•Ιδανικό για όλους τους τύπους υδροπονίας
•Καλύτερη απορροή νερού από τις γλάστρες
•Βελτίωση του αερισμού του χώματος
•Ευνοεί την ταχεία ριζοβολία
•Κατάλληλο για χρήση στην βιολογική γεωργία