ELEGANT® 5EC

ELEGANT® 5EC

ΣΤΟΧΟΣ: Διασυστηματικό, μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο έναντι ετήσιων και πολυετών αγροστωδών ζιζανίων.

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ: Quizalofop-p-ethyl 5,26%E.C

ΔΡΑΣΗ: 100-300 κ.εκ./δεκάριο

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 250 CC, 1 LT