ΦΙΛΤΡΑ ΤΑΥ ΡΑΚΟΡ ΜΕΓΑΛΑ ΣΙΤΑΣ

ΦΙΛΤΡΑ ΤΑΥ ΡΑΚΟΡ ΜΕΓΑΛΑ ΣΙΤΑΣ

Category:

Φ 16 χ 1” χ 16 120mesh

Φ 20 χ 1” χ 20 120mesh

Φ 25 χ 1” χ 25 120mesh

Φ 32 χ 1” χ 32