ΤΑΦ ΡΑΚΟΡ ΚΟΧΛΙΩΤΑ ΘΗΛΥΚΑ

ΤΑΦ ΡΑΚΟΡ ΚΟΧΛΙΩΤΑ ΘΗΛΥΚΑ

Category:

Φ 32 χ ¾” χ 32
Φ 32 χ 1” χ 32
Φ 40 χ 1¼ χ 40
Φ 50 χ 1½” χ 50
Φ 63 χ 2” χ 63
Φ 75 χ 2½” χ 75