ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ( ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ) 220V

ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ( ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ) 220V

ΤΥΠΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΑΣΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ Α ΦΟΡΤΙΣΗΣ Α ΦΟΡΤΙΣΗΣ Κg
HYSC-4000M 60D02 6V & 12V 6V ΕΩΣ & 120Αh 12V ΕΩΣ & 120Αh 6V 4A 12V 4A 0.69