ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ( ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ) 220V

ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ( ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ) 220V

ΤΥΠΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΑΣΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ Α ΦΟΡΤΙΣΗΣ Α ΦΟΡΤΙΣΗΣ Κg
HYSC-4000E 60D01 6V & 12V 6V ΕΩΣ & 30Αh 12V ΕΩΣ & 120Αh 6V 1A 12V 1-4A 0,73