Η/Ζ HYUNDAI ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΑ ΜΕ ΣΧΟΙΝΙ Ή ΜΙΖΑ,ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΡΟΔΕΣ

Η/Ζ HYUNDAI ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΑ ΜΕ ΣΧΟΙΝΙ Ή ΜΙΖΑ,ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΡΟΔΕΣ

ΕΚΚΙΝΗΣΗ KVA ΚΩΔΙΚΟΣ WATT HP VOLT TEΠΟΖΙΤΟ ΚΙΛΑ
ΜΙΖΑ 3,5 40C10 3000 6,5 220/12 13 ΛΙΤΡΑ 53

ΜΕ ΜΕΓΑΛΑ ΤΕΠΟΖΙΤΑ 3000 ΣΤΡΟΦΕΣ ΑΕΡΟΨΥΚΤΑ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗ ΤΑΣΕΩΣ AVR