ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

1,45m ΕΩΣ 2,25m
2.05m ΕΩΣ 3.0m
2,50m ΕΩΣ 3,50m