ΣΚΑΠΤΙΚΟ 9H

ΣΚΑΠΤΙΚΟ 9H

Κινητήρας: ΒΕΝΖΙΝΗΣ
Ισχύς: 6,5HP
Εκκίνηση: Χειρόμιζα
Ταχύτητες: 2+1 Όπισθεν
Μετάδοση: Αλυσίδα
Φρέζα: 80CM