ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΟΥ ΣΦΥΡΗΛΑΤΟ Ρ3

ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΟΥ ΣΦΥΡΗΛΑΤΟ Ρ3

P3-20-F 20mm
P3-23-F 25mm

•Κοφτερό για μεγάλο διάστημα και καθαρή κοπή με λιγότερη τριβή από την ειδική διαδικασία ακονίσματος της λάμας
• Μεγαλύτερη κεφαλή κοπής για χρήση γενικού σκοπού