ΣΕΛΛΕΣ ΜΕ ΒΙΔΕΣ

ΣΕΛΛΕΣ ΜΕ ΒΙΔΕΣ

Category:

Φ 32χ ¾’’

Φ 40 χ ¾’

Φ 40 x 1”

Φ 50 χ ¾’’

Φ 50 x 1”

Φ 63 χ ¾’’

Φ 63 χ 1”

Φ 63 χ 1½”

Φ 75 χ 1”

Φ 75 χ 1½”

Φ 75 χ 2”

Φ 90 χ 1”

Φ 90 χ 1½”

Φ 90 χ 2”

Φ 110 χ 1”

Φ 110 χ 1½”

Φ 110 χ 2”