ΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΟ ΠΛΕΓΜΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ

ΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΟ ΠΛΕΓΜΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ

Category:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

  • 1000 Χ 60 Χ 100mm X 2,2mm
  • 1200 X 60 X 100mm X 2,2mm
  • 1500 X 60 X 100mm X 2,2mm
  • 1800 X 60 X 100mm X 2,2mm
  • 2000 X 60 X 100mm X 2,2mm