ΣΥΡΜΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

ΣΥΡΜΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

Category:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

  • 4.50mm (7 κωσζ)
  • 2,50mm (12 κωσζ)
  • 2,20mm (13 κωσζ)
  • 1,90mm (14 κωσζ)
  • 1,60mm (16 κωσζ)
  • 1,40mm (17 κωσζ)
  • 0,90mm (20 κωσζ)