ΣΗΜΑΝΣΕΩΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΣΗΜΑΝΣΕΩΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Ταινία σήμανσης κινδύνου. Κατάλληλη για οριοθέτηση χώρων, δρόμων κι έργων

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
60mm x 100m
60mm x 200m

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
30
30