ΣΚΑΠΤΙΚΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΔΙΧΡΟΝΑ

ΣΚΑΠΤΙΚΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΔΙΧΡΟΝΑ

ΤΥΠΟΣ: SK – 24

HP: 1.2

CC: 31

ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ: ΚΑΘΕΤΟΥ ΑΞΟΝΑ

ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ: 1

ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 25cm