ΣΚΑΠΤΙΚΟ 7Η

ΣΚΑΠΤΙΚΟ 7Η

Κινητήρας: ΒΕΝΖΙΝΗΣ
Ισχύς: 6,5HP
Εκκίνηση: Χειρόμιζα
Ταχύτητες: 1+1 Όπισθεν
Μετάδοση: Αλυσίδα
Φρέζα: 80CM