ΣΧΙΣΤΗΣ ΚΟΡΜΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ 7 ΤΟΝΩΝ ΜΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ

ΣΧΙΣΤΗΣ ΚΟΡΜΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ 7 ΤΟΝΩΝ ΜΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ

3 ΗΡ / 220 VOLT
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 52cm – ΠΙΕΣΗ 7 ΤΟΝΩΝ
ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΡΜΟΥ ΑΠΟ 25cm ΈΩΣ 30cm