ΣΧΙΣΤΗΣ ΚΟΡΜΩΝ ΚΑΘΕΤΟΣ 9 ΤΟΝΩΝ ΜΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ

ΣΧΙΣΤΗΣ ΚΟΡΜΩΝ ΚΑΘΕΤΟΣ 9 ΤΟΝΩΝ ΜΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ

3 ΗΡ / 220 VOLT
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 55 – 85 – 125cm – ΠΙΕΣΗ 9 ΤΟΝΩΝ
ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΡΜΟΥ ΑΠΟ 25cm ΈΩΣ 40cm