Υγρά Χηλικά Ιχνοστοιχεία

Υγρά Χηλικά Ιχνοστοιχεία

Category:
  • Micrel B (7,5% B + 6% N αμιδικό)
  • Micrel Zn (7% Zn – EDTA + 6% N αμιδικό)
  • Micrel Mn (5,6% Mn – EDTA + 6% N αμιδικό)
  • Micrel ΜΙΧ (1% MgO, 1% Ca, 0,5% Zn, 0,5% Mn, 0,5% Fe, 0,1% B, 0,05% Co, 0,01% Mo όλα σε μορφή EDTA + 6% N αμιδικό)