ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΚΤΙΒΟΖΙΝΗ Για ανθοφόρα και καρποφόρα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΚΤΙΒΟΖΙΝΗ Για ανθοφόρα και καρποφόρα

•ΝPK 7-7-10 +43% ο.ο.
•Σε κόκκο Minigran για ομοιόμορφη διασπορά
•Ιδανική για βλαστική λίπανση
•Άμεσα αποτελέσματα

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
400g

2Kg

ΑΝΑ:
24
8