ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ HYUNDAI

ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ HYUNDAI

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

  • 18-62-50 ΜΗΚΟΣ ΙΝΤΖΑΣ: 18 ΜΗΚΙΣ cm:45 ΒΗΜΑ: 3/8” ΠΑΧΟΣ ΟΔΗΓΟΥ: 1,3 ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΔΗΓΟΥ: 62 ΕΦΑΡΜΟΓΗ: 83C00
  • 10-40-50 ΜΗΚΟΣ ΙΝΤΖΑΣ:10 ΜΗΚΟΣ cm:25 ΒΗΜΑ:3/8” ΠΑΧΟΣ ΟΔΗΓΟΥ:1,3  ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΔΗΓΩΝ:40 ΕΦΑΡΜΟΓΗ:83C09
  • 10-60-50 ΜΗΚΟΣ ΙΝΤΖΑΣ:10 CURVING ΜΗΚΟΣ cm:25 ΒΗΜΑ:1/4” ΠΑΧΟΣ ΟΔΗΓΟΥ:1,3 ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΔΗΓΩΝ:60 ΕΦΑΡΜΟΓΗ:83C08
  • 10-39-50 ΜΗΚΟΣ ΙΝΤΖΑΣ:10 ΜΗΚΟΣ cm:25 ΒΗΜΑ:3/8” ΠΑΧΟΣ ΟΔΗΓΟΥ:1,3 ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΔΗΓΩΝ:39 ΕΦΑΡΜΟΓΗ:83C11
  • 10-39-43 ΜΗΚΟΣ ΙΝΤΖΑΣ:10 ΜΗΚΟΣ cm:25 ΒΗΜΑ:3/8” ΠΑΧΟΣ ΟΔΗΓΟΥ:1,1 ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΔΗΓΩΝ:39 ΕΦΑΡΜΟΓΗ:83C10
  • 16-57-50 ΜΗΚΟΣ ΙΝΤΖΑΣ:16 ΜΗΚΟΣ cm:40 ΒΗΜΑ:3/8” ΠΑΧΟΣ ΟΔΗΓΟΥ:1,3 ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΔΗΓΩΝ:57 ΕΦΑΡΜΟΓΗ:83C03
  • 18-72-58 ΜΗΚΟΣ ΙΝΤΖΑΣ:18 ΜΗΚΟΣ cm:45 ΒΗΜΑ:325” ΠΑΧΟΣ ΟΔΗΓΟΥ:1,5 ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΔΗΓΩΝ:72 ΕΦΑΡΜΟΓΗ:83C04
  • 20-76-58 ΜΗΚΟΣ ΙΝΤΖΑΣ:20 ΜΗΚΟΣ cm:50 ΒΗΜΑ:325” ΠΑΧΟΣ ΟΔΗΓΟΥ:1,5 ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΔΗΓΩΝ:76 ΕΦΑΡΜΟΓΗ:83C05
  • 22-76-63 ΜΗΚΟΣ ΙΝΤΖΑΣ:22 ΜΗΚΟΣ cm:55 ΒΗΜΑ:3/8” ΠΑΧΟΣ ΟΔΗΓΟΥ:1,6 ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΔΗΓΩΝ:76 ΕΦΑΡΜΟΓΗ:83C06
  • 24-84-63 ΜΗΚΟΣ ΙΝΤΖΑΣ:24 ΜΗΚΟΣ cm:60 ΒΗΜΑ:3/8” ΠΑΧΟΣ ΟΔΗΓΟΥ:1,6 ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΔΗΓΩΝ:84 ΕΦΑΡΜΟΓΗ:83C07