ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΑΛΥΣΙΔΩΝ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΑΛΥΣΙΔΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

  • ΒΗΜΑ: ⅜” – 0,50” ΠΑΧΟΣ ΟΔΗΓΟΥ mm:1,3
  •  ΒΗΜΑ: ⅜’’- 0,43” ΠΑΧΟΣ ΟΔΗΓΟΥ mm:1,1
  • ΒΗΜΑ: 325’’ ΠΑΧΟΣ ΟΔΗΓΟΥ mm:1,3 – 1,5 – 1,6
  •  ΒΗΜΑ: ⅜’’ ΠΑΧΟΣ ΟΔΗΓΟΥ mm:1,3 – 1,5 – 1,6