ΛΑΜΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ HYUNDAI

ΛΑΜΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ HYUNDAI

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

  • 10-40-50 ΜΗΚΟΣ ΙΝΤΖΑΣ: 10 ΜΗΚΟΣ: 25 ΒΗΜΑ: 3/8 ΠΑΧΟΣ ΟΔΗΓΟΥ mm: 1,3 ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΔΗΓΩΝ: 40 ΕΦΑΡΜΟΓΗ: 83C09
  • 10-60-50 CURVING ΜΗΚΟΣ ΙΝΤΖΑΣ: 10 ΜΗΚΟΣ: 25 ΒΗΜΑ: 1/4”ΠΑΧΟΣ ΟΔΗΓΟΥ mm: 1,3 ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΔΗΓΩΝ: 60 ΕΦΑΡΜΟΓΗ: 83C08
  • 10-39-50 ΜΗΚΟΣ ΙΝΤΖΑΣ: 10 ΜΗΚΟΣ: 25 ΒΗΜΑ: 3/8 ΠΑΧΟΣ ΟΔΗΓΟΥ mm: 1,3 ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΔΗΓΩΝ:39 ΕΦΑΡΜΟΓΗ: 83C11
  • 10-39-43 ΜΗΚΟΣ ΙΝΤΖΑΣ: 10 ΜΗΚΟΣ: 25 ΒΗΜΑ:3/8 ΠΑΧΟΣ ΟΔΗΓΟΥ mm: 1,1 ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΔΗΓΩΝ: 39 ΕΦΑΡΜΟΓΗ: 83C10
  • 16-57-50 ΜΗΚΟΣ ΙΝΤΖΑΣ: 16 ΜΗΚΟΣ: 40 ΒΗΜΑ: 3/8 ΠΑΧΟΣ ΟΔΗΓΟΥ mm: 1,3 ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΔΗΓΩΝ: 57 ΕΦΑΡΜΟΓΗ:83C03
  • 18-72-58 ΜΗΚΟΣ ΙΝΤΖΑΣ: 18 ΜΗΚΟΣ: 45 ΒΗΜΑ: 325 ΠΑΧΟΣ ΟΔΗΓΟΥ mm: 1,5 ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΔΗΓΩΝ: 72 ΕΦΑΡΜΟΓΗ:83C04
  • 20-76-58 ΜΗΚΟΣ ΙΝΤΖΑΣ: 20 ΜΗΚΟΣ: 50 ΒΗΜΑ: 325 ΠΑΧΟΣ ΟΔΗΓΟΥ mm: 1,5 ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΔΗΓΟΥ:78 ΕΦΑΡΜΟΓΗ: 83C05