Ανόργανα Θειικά Άλατα

Ανόργανα Θειικά Άλατα

Category:
  • Βόρακας (11,5% Β κρυσταλλικός, δεκαϋδρικός)
  • Βόρακας (11% Β κοκκώδης)
  • Θειϊκό Μαγνήσιο (16% MgO επταυδρικο κρυσταλλικό)
  • Νιτρικό Μαγνήσιο (11% ΝΟ3 & 16% MgO, εξαυδρικό)
  • Θειϊκό Μαγγάνιο (32% Mn σκόνη)
  • Θειϊκό Μαγγάνιο (32% Mn κοκκώδες)
  • Θειϊκός Ψευδάργυρος (22,5% Zn κρυσταλλικός)
  • Θειϊκός Ψευδάργυρος (33% Zn κοκκώδης)
  • Θειϊκός Σίδηρος (19% Fe κρυσταλλικός, επταυδρικός)