ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΕΣ ME ΑΕΡΟΚΟΔΩΝΑ & ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΕΜΒΟΛΑ NOVA

ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΕΣ ME ΑΕΡΟΚΟΔΩΝΑ & ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΕΜΒΟΛΑ NOVA

BAR:
40

ΠΑΡΟΧΗ ΛΙΤΡΑ/ΛΕΠΤΟ:
22 – 36

ΣΤΡΟΦΕΣ:
500 – 1000