ΕΞΑΓΩΝΟ ΠΛΕΓΜΑ

ΕΞΑΓΩΝΟ ΠΛΕΓΜΑ

Category:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

  • 900 Χ 38 Χ 0,90 mm (36” X 1 1/2 X 20 κωσζ)
  • 1200 Χ 38 Χ 0,90 mm (48” X 1 1/2 X 20 κωσζ)
  • 1500 Χ 38 Χ 0,90 mm (60” Χ 1 1/2 Χ 20 κωσζ)
  • 1800 Χ 38 Χ 0,90 mm (72” Χ 1 1/2 Χ 20 κωσζ)

Σε ρολο των 5 μετρων