ΦΙΛΤΡΑ ΔΙΣΚΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΔΡΟΚΥΚΛΩΝΙΚΑ

ΦΙΛΤΡΑ ΔΙΣΚΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΔΡΟΚΥΚΛΩΝΙΚΑ

Category:

2” 30m3/h

2½” 40m3/h

3” 50m3/h