ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ – ANAΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΣ ΔΙΧΡΟΝΟΣ KASEI