ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΟΥ HYUNDAI

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΟΥ HYUNDAI

Κινητήρας βενζίνης 4-χρονος αερόψυκτος.
Iπποδύναμη βενζινοκινητήρα: 6.5 Ηp
Βενζινοκινητήρας: HYUNDAI
Δυναμό παραγωγής: 12V έως 24V DC ρυθμιζόμενα DC – 70A